Termeni și condiții

Ultima actualizare septembrie 2022

 1. Termeni de utilizare

Acești Termeni și condiții de utilizare, împreună cu orice alți termeni și politici la care se face referire aici, și sunt încorporați prin referință și fac parte integrantă din prezentul document, așa cum sunt modificați din când în când (acești "Termeni"), constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic de la Data de intrare în vigoare (așa cum este definită mai jos), care reglementează accesul dvs. și utilizarea www.agriso.com și a oricărui alt site web asociat deținut sau operat de agriso.com (denumite "Site-urile"), precum și utilizarea și înregistrarea la Serviciul agriso.com (definit mai jos) prin intermediul Site-urilor, al unei aplicații mobile sau prin orice alt mijloc. 

Acești Termeni sunt între agriso.com ( AgriSo Mobile Soft S.R.L., Strada Primăverii nr. 23, Vișina, Olt, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J/28/324/2015, CUI RO 34487041) ("agriso.com", "noi", "noi" sau "al nostru") și dumneavoastră, fie individual, fie în numele angajatorului dumneavoastră sau al oricărei alte entități pe care o reprezentați ("dumneavoastră" sau "dumneavoastră"). agriso.com poate utiliza afiliații săi și furnizorii de servicii terțe pentru a procesa și/sau colecta plăți de la dumneavoastră. În cazul în care vă reprezentați angajatorul sau o altă entitate, declarați prin prezenta că (i) aveți autoritatea legală deplină de a vă lega angajatorul sau entitatea respectivă (după caz) de acești Termeni; și (ii) după ce ați citit și înțeles acești Termeni, sunteți de acord cu acești Termeni în numele angajatorului dvs. sau al entității respective (după caz), iar acești Termeni vor fi obligatorii pentru angajatorul dvs. sau entitatea respectivă (după caz). VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SUNTEȚI CONSIDERAT REPREZENTANT AUTORIZAT AL ANGAJATORULUI DVS. SAU AL UNEI ENTITĂȚI (DUPĂ CAZ): (I) DACĂ UTILIZAȚI ADRESA DE E-MAIL A ANGAJATORULUI DVS. SAU A UNEI ENTITĂȚI PENTRU A VĂ ÎNREGISTRA ÎN SERVICIU; ȘI (II) DACĂ SUNTEȚI UN ADMINISTRATOR (AȘA CUM ESTE DEFINIT MAI JOS).

RECUNOAȘTEȚI CĂ ACESTE CONDIȚII SUNT OBLIGATORII, iar Dvs. confirmați și vă semnați consimțământul cu privire la aceste condiții, fie prin: (I) apăsarea unui buton sau bifarea unei căsuțe de verificare pentru acceptarea acestor condiții; sau (II) înregistrarea, utilizarea sau accesarea serviciului, a site-urilor sau a agriso.com MOBILE APPLICATION, oricare dintre acestea este mai apropiată ("DATA DE INTRARE ÎN VIGOARE").

DACĂ NU ACCEPTAȚI SĂ RESPECTAȚI ȘI SĂ FIEȚI OBLIGAT DE ACESTE CONDIȚII SAU NU Aveți AUTORITATEA DE A VĂ OBLIGA ANGAJAȚI ANGAJATORUL SAU ALTĂ ENTITATE (după caz), VĂ ROGĂM SĂ NU ACCEPTAȚI ACESTE CONDIȚII SAU SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIUL SAU SITELE SAU APLICAȚIA MOBILĂ agriso.com.

Vă reamintim că Termenii constituie un acord între dumneavoastră și agriso.com și definesc drepturile și responsabilitățile pe care le aveți în legătură cu Serviciul. Este important să citiți și să înțelegeți Termenii. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, confirmați că ați citit și înțeles Termenii și orice alte documente la care se face referire în acest document, inclusiv, dar fără a se limita la Politica noastră de confidențialitate disponibilă la Politica de confidențialitate AgriSo și că sunteți de acord să vă supuneți acestui acord. În consecință, dacă nu acceptați sau nu înțelegeți Termenii, vă rugăm să nu utilizați, să nu accesați sau să nu vă înregistrați în cadrul Serviciului. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu aveți dreptul de a utiliza Serviciul sau de a înceta utilizarea Serviciului.

În plus față de acești Termeni, sunteți de acord să respectați orice politici și termeni suplimentari legați de Serviciu, cum ar fi politicile legate de servicii specifice, precum și toate celelalte reguli de funcționare, politici și proceduri care pot fi publicate periodic pe Serviciu, fiecare dintre acestea fiind încorporate în prezentul document prin referință.

 1. Modificări ale acestor termeni de utilizare

Din când în când, este posibil să modificăm sau să amendăm acești Termeni. Dacă facem acest lucru, vom publica astfel de modificări sau schimbări în cadrul Serviciului. Vă puteți da seama când au fost efectuate modificări consultând legenda "Ultima actualizare" din partea de sus a acestei pagini. Vă rugăm să consultați acești Termeni în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări.

Dacă continuați să utilizați Serviciul după o astfel de postare a modificărilor, acceptați orice astfel de schimbare sau modificare. Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni sau la Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să consultați informațiile noastre de contact de pe ultima pagină a acestor Termeni.

 1. Eligibilitate

Utilizarea acestui site este permisă numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Utilizarea Serviciului este condiționată de respectarea continuă a acestor Termeni.

Declarați și garantați că veți utiliza Serviciul în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Utilizarea Serviciului este neautorizată în orice jurisdicție în care Serviciul sau orice parte a acestuia poate încălca orice lege sau reglementare. Sunteți de acord să nu accesați sau să utilizați Serviciul în astfel de jurisdicții. Pentru evitarea oricărui dubiu, utilizarea cu plată a produselor și serviciilor software AgriSo nu este acoperită de acești Termeni.

Sunteți de acord să nu furnizați informații inexacte, înșelătoare sau false în legătură cu utilizarea Serviciului. În cazul în care informațiile pe care le-ați furnizat către AgriSo devin ulterior inexacte, înșelătoare sau false, veți notifica de îndată AgriSo cu privire la o astfel de schimbare.

Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea Serviciului și pentru orice costuri pe care le suportați pentru a accesa Serviciul prin intermediul oricărui serviciu de internet, wireless sau alt serviciu de comunicare, cum ar fi orice taxe pentru utilizarea datelor în rețeaua unui furnizor de servicii de internet sau a unui operator de telefonie mobilă. Verificați cu operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a determina taxele care se aplică.

 1. Materiale de la terți

Serviciul poate conține linkuri către site-uri web și conținut deținut și/sau operat de terțe părți. Aceste linkuri și conținut sunt furnizate doar în scop informativ. Nu suntem responsabili pentru astfel de site-uri web sau conținuturi ale unor terțe părți și nu deținem controlul asupra materialelor puse la dispoziție de acestea. Includerea de către noi a unui link către un site web sau conținut al unei terțe părți în cadrul Serviciului nu implică în niciun fel aprobarea, publicitatea sau promovarea de către noi a unor astfel de site-uri web sau conținuturi sau a oricăror materiale puse la dispoziție în acestea. Prin accesarea unui site web sau a unui conținut al unei terțe părți, acceptați faptul că nu exercităm niciun control asupra acestor site-uri web sau conținuturi. Nu avem nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri web sau conținuturi ale unor terțe părți. Vă încurajăm să vă familiarizați cu termenii de serviciu aplicabile oricărui site web sau conținut al unei terțe părți pe care îl puteți accesa.

Nu garantăm sau aprobăm și nu ne asumăm și nu vom avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dumneavoastră sau față de orice altă persoană pentru produsele, serviciile, materialele sau site-urile web ale terților. Vă rugăm să rețineți că terța parte aplicabilă este pe deplin responsabilă pentru toate bunurile și serviciile pe care vi le furnizează și pentru toate daunele, reclamațiile, obligațiile și costurile pe care vi le poate cauza, direct sau indirect, în totalitate sau în parte.

 1. Serviciul nostru

5.1. Platforma AgriSo.com este un software de management al fermei bazat pe cloud care transformă modul în care poate fi văzută agricultura. Funcționalitățile, interfața de programare a aplicațiilor și alte caracteristici oferite ca parte a platformei agriso.com, sunt disponibile online și prin intermediul unei aplicații mobile ("Serviciul"). 

5.2. Putem adăuga, modifica sau întrerupe orice caracteristică, funcționalitate sau orice alt instrument, în cadrul Serviciului și/sau al Site-urilor, la propria noastră discreție și fără o notificare suplimentară, cu toate acestea, dacă facem orice modificare negativă semnificativă în funcționalitatea de bază a Serviciului, vă vom notifica prin publicarea unui anunț pe Site-uri și/sau prin intermediul Serviciului sau prin trimiterea unui e-mail.

 1. Înregistrarea și administrarea conturilor.
6.1. Înregistrarea contului.

Pentru a vă înregistra pentru prima dată la Serviciu, trebuie să vă creați un cont în cadrul Serviciului. Prin crearea unui cont ("Contul") și înregistrarea la Serviciu, deveniți, fie individual, fie în numele angajatorului dumneavoastră sau al oricărei entități, în numele căreia ați creat contul, un client agriso.com ("Clientul"). Primul utilizator al Contului este atribuit automat ca administrator al Organizației ("Admin").

6.2. Informațiile dumneavoastră de înregistrare.

Atunci când creați un Cont sau atunci când sunteți adăugat într-un Cont și vă creați profilul de utilizator ("Profilul de utilizator"), dumneavoastră: (i) sunteți de acord să ne furnizați informații de înregistrare exacte, complete și actuale despre dumneavoastră; (ii) recunoașteți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că parola rămâne confidențială și sigură; (iii) sunteți de acord că sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc sub Profilul de utilizator și parola dumneavoastră, inclusiv orice integrare sau orice altă utilizare a produselor sau serviciilor unor terțe părți (și dezvăluirea asociată a datelor) în legătură cu Serviciul; și (iv) vă angajați să ne notificați imediat în scris dacă luați cunoștință de orice acces sau utilizare neautorizată a Contului dumneavoastră sau a Profilului de utilizator și/sau de orice încălcare a acestor Termeni. Putem presupune că orice comunicare pe care o primim în cadrul Profilului dumneavoastră de utilizator a fost făcută de dumneavoastră. Clientul va fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice pierderi, daune, răspundere și cheltuieli suportate de noi sau de o terță parte, ca urmare a oricărei utilizări neautorizate a Contului, fie de către dumneavoastră, fie de către orice alt Utilizator sau terță parte în numele dumneavoastră.

6.3. Verificarea utilizatorului.

Înțelegeți și sunteți de acord că vă putem solicita să furnizați informații care pot fi folosite pentru a vă confirma identitatea și pentru a asigura securitatea contului și/sau a profilului de utilizator. În cazul în care dvs. sau administratorul pierdeți accesul la un Cont sau solicitați în alt mod informații despre un Cont, ne rezervăm dreptul de a vă solicita dvs. sau administratorului respectiv (după caz) orice verificare pe care o considerăm necesară înainte de a restabili accesul la un Cont sau de a furniza informații despre acesta.

6.4. Administratori de conturi.

Administratorul (administratorii) unui cont sunt, separat și împreună, considerați ca fiind reprezentanții autorizați ai Clientului, iar orice decizie sau acțiune luată de oricare dintre administratori este considerată ca fiind o decizie sau acțiune a Clientului. Un administrator poate atribui sau adăuga alți membri ai contului ca administratori, care posedă privilegii și controale importante asupra utilizării Serviciului și a contului, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) controlul utilizării contului de către dumneavoastră (și de către alți utilizatori); (ii) achiziționarea, actualizarea sau retrogradarea Serviciului; (ii) crearea, monitorizarea sau modificarea acțiunilor și permisiunilor utilizatorilor; De asemenea, recunoașteți că contul dumneavoastră poate deveni administrat de către un reprezentant al entității care deține sau controlează domeniul de adrese de e-mail cu care a fost creat sau înregistrat contul dumneavoastră. 

 1. Drepturile de proprietate intelectuală; Licență.
7.1. Proprietatea noastră intelectuală.

Serviciul și Site-urile, inclusiv materialele, cum ar fi software-ul, interfața de programare a aplicațiilor, designul, textul, materialele editoriale, textele informative, fotografiile, ilustrațiile, clipurile audio, clipurile video, operele de artă și alte materiale grafice, precum și numele, logo-urile, mărcile comerciale și mărcile de servicii (cu excepția Datelor Clientului), orice și toate tehnologiile conexe sau subiacente și orice modificări, îmbunătățiri sau lucrări derivate ale acestora (colectiv, "materialele agriso.com"), sunt proprietatea agriso.com și a licențiatorilor săi și pot fi protejate de drepturile de autor sau alte legi și tratate de proprietate intelectuală aplicabile. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră și agriso.com, agriso.com își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, în și pentru Materialele agriso.com.

7.2. Referința clientului.

Clientul recunoaște și acceptă că agriso.com are dreptul de a utiliza numele și logo-ul Clientului pentru a identifica Clientul ca un client al agriso.com sau Utilizator al Serviciului, pe site-ul agriso.com, materiale de marketing sau în alt mod prin anunțuri publice. Clientul poate revoca acest drept, în orice moment, contactând support@agriso.com.

7.3. Drepturile dumneavoastră de acces și de utilizare.

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestor Termeni și a respectării de către dumneavoastră a acestora și, în mod specific, în strictă conformitate cu Politica noastră de utilizare acceptabilă, vă acordăm un drept limitat, mondial, neexclusiv și netransferabil de acces și utilizare a Serviciului și a Site-urilor, pe durata Perioadei de abonament aplicabile, exclusiv în scopurile interne ale Clientului.

7.4. Restricții de utilizare.

Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în acești Termeni, nu aveți voie și nu veți permite unui Utilizator autorizat sau unei terțe părți să: (i) să dea, vândă, închirieze, leasing, timeshare, sublicențieze, divulge, publice, atribuie, comercializeze, revândă, afișeze, transmită, difuzeze, transfere sau distribuie orice parte a Serviciului sau a Site-urilor către o terță parte, inclusiv, dar fără a se limita la afiliații dumneavoastră, sau să utilizeze Serviciul în cadrul unui aranjament de birou de servicii; (ii) să ocolească, să dezactiveze sau să interfereze în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale Site-urilor sau ale Serviciului sau cu caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau care impun limitări privind utilizarea Serviciului sau a Site-urilor; (iii) să faceți inginerie inversă, să descompilați sau să dezasamblați, să decriptați sau, să încercați să obțineți codul sursă al Serviciului sau al Site-urilor, sau al oricărei componente a acestora; (iv) să copiați, să modificați, să traduceți, să aplicați patch-uri, să îmbunătățiți, să alterați, să schimbați sau să creați orice lucrări derivate ale Serviciului sau ale Site-urilor, sau ale oricărei părți a acestora; (v) să întreprindeți orice acțiune care impune sau poate impune (la agriso.com) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare pe infrastructura agriso.com sau pe infrastructura care susține Site-urile sau Serviciul; (vi) să interfereze sau să încerce să interfereze cu integritatea

sau buna funcționare a Serviciului sau a Site-urilor, sau a oricăror activități conexe; (vii) să îndepărteze, să degradeze, să ascundă sau să modifice identificarea agriso.com sau a oricărei terțe părți, atribuirea sau notificările de drepturi de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate atașate sau furnizate ca parte a Serviciului sau a Site-urilor, sau să utilizeze sau să afișeze logo-uri ale Serviciului sau ale Site-urilor fără agriso.com; (viii) să utilizeze Serviciul sau Site-urile în scopuri concurențiale, inclusiv pentru a dezvolta sau îmbunătăți un serviciu sau un produs concurent; sau (ix) să încurajeze sau să ajute orice terță parte (inclusiv alți Utilizatori autorizați) să facă oricare dintre cele de mai sus.

Lista de mai jos conține exemple de comportamente care sunt interzise în cadrul Serviciului:

 • Imitarea unei alte persoane sau entități;
 • Accesarea sau utilizarea Serviciului într-un mod ilegal sau în orice scop ilegal;
 • Transmiterea oricăror date, materiale, conținuturi sau informații calomnioase, defăimătoare, obscene, frauduloase, false sau contrare drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane, sau ilegale în orice alt mod;
 • Transmiterea de viruși, programe malware sau alte coduri malițioase în cadrul Serviciului;
 • Modificarea, ingineria inversă sau alte manipulări ale Serviciului; și
 • Interferența cu sau întreruperea Serviciului.
7.5. Feedback.

În calitate de Utilizator al Serviciului și/sau al Site-urilor, puteți furniza sugestii, comentarii, solicitări de caracteristici sau alte feedback la oricare dintre Materialele agriso.com, Serviciul agriso.com și/sau Site-urile ("Feedback"). Un astfel de Feedback este considerat parte integrantă a Materialelor agriso.com și, ca atare, este proprietatea exclusivă a agriso.com, fără restricții sau limitări de utilizare de orice fel. agriso.com poate implementa sau respinge un astfel de Feedback, fără nicio restricție sau obligație de orice fel. Dumneavoastră (i) declarați și garantați că aceste Feedback-uri sunt corecte, complete și nu încalcă drepturile terților; (ii) atribuiți irevocabil către agriso.com orice drept, titlu și interes pe care îl puteți avea în aceste Feedback-uri; și (iii) renunțați în mod explicit și irevocabil la orice pretenții legate de orice drepturi morale, drepturi ale artiștilor sau orice alte drepturi similare, trecute, prezente sau viitoare, la nivel mondial, în sau asupra acestor Feedback-uri.

 1. Durata abonamentului, reînnoirea și plata taxelor.
8.1. Formular de comandă.

Formularul nostru de comandă poate fi completat și plasat în diferite moduri, printre care un formular online sau ecrane în produs sau orice alt formular offline convenit de comun acord, livrat de către Client sau oricare dintre ceilalți Utilizatori către agriso.com, inclusiv prin poștă, e-mail sau orice alt mecanism de livrare electronică sau fizică (denumit "Formularul de comandă"). Un astfel de Formular de comandă va enumera, cel puțin, Serviciul comandat, planul de abonament, termenul și taxele asociate.

8.2. Termenul de subscriere.

Serviciul este furnizat pe bază de abonament pentru perioada specificată în Formularul de comandă, în conformitate cu planul de abonament respectiv achiziționat în cadrul Formularului de comandă ("Perioada de abonament" și, respectiv, "Planul de abonament" și, în mod colectiv, "Abonamentul").

8.3. Taxele de abonament.

În schimbul furnizării Serviciului (cu excepția Serviciului de probă), Clientul ne va plăti taxele aplicabile pentru Abonamentul achiziționat, așa cum sunt stabilite în Formularul de comandă aplicabil (denumite "Taxele de abonament"). Cu excepția cazului în care se indică altfel, Taxele de abonament sunt exprimate în dolari SUA. Prin prezenta, Clientul ne autorizează, fie direct, fie prin intermediul serviciului nostru de procesare a plăților sau al afiliaților noștri, să încasăm aceste Taxe de abonament prin metoda de plată selectată de Client, la data scadenței. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în prezentul document, Taxele de abonament nu sunt anulabile și nu sunt rambursabile. Ne rezervăm dreptul de a modifica Taxele de abonament în orice moment, după notificarea Clientului, în cazul în care o astfel de modificare poate afecta abonamentele existente ale Clientului la reînnoire. În cazul în care nu reușim să colectăm Taxele datorate de Client, putem, la discreția noastră exclusivă (dar nu suntem obligați să o facem) să încercăm din nou să le colectăm la o dată ulterioară și/sau să suspendăm sau să anulăm Contul, fără notificare prealabilă.

8.4. Impozite.

Taxele de abonament nu includ niciun fel de taxe (inclusiv, dar fără a se limita la, taxa pe valoarea adăugată, taxa pe vânzări, taxa de utilizare, accize, taxa pe bunuri și servicii etc.), taxe sau impozite, care pot fi impuse în legătură cu acești Termeni și cu achiziționarea sau vânzarea Serviciului în temeiul acestora (denumite "Taxe"), cu excepția taxelor impuse asupra veniturilor noastre. În cazul în care Clientul se află într-o jurisdicție care impune Clientului să deducă sau să rețină Impozite sau alte sume din orice sumă datorată nouă, vă rugăm să ne anunțați, în scris, cu promptitudine și ne vom uni eforturile pentru a evita orice astfel de reținere de Impozite, cu condiția, totuși, ca, în orice caz, Clientul să poarte responsabilitatea și răspunderea exclusivă de a plăti astfel de Impozite, iar aceste Impozite ar trebui să fie considerate ca fiind adăugate pe lângă Taxele de abonament, plătibile de către Client.

8.5. Actualizare abonament.

Pe parcursul Perioadei de abonament, Clientul poate actualiza Planul de abonament fie prin: (i) adăugarea de Utilizatori autorizați; (ii) actualizarea la un tip de Plan de abonament superior; (iii) adăugarea de caracteristici și funcționalități suplimentare; și/sau (iv) actualizarea la o Perioadă de abonament mai lungă (denumite colectiv "Actualizări ale abonamentului"). Unele upgrade-uri de abonament sau alte modificări pot fi considerate ca o nouă achiziție, prin urmare, vor reporni termenul de abonament, iar altele nu, după cum se indică în cadrul Serviciului și/sau în formularul de comandă. La o actualizare a abonamentului, Clientul va fi facturat pentru suma majorată aplicabilă a tarifelor de abonament, la tarifele noastre curente de la acel moment (cu excepția cazului în care se indică altfel într-un Formular de comandă), fie: (1) proporțional pentru restul perioadei de abonament curente, fie (2) ori de câte ori perioada de abonament este repornită din cauza actualizării abonamentului, atunci tarifele de abonament deja plătite de către Client vor fi reduse din noile tarife de abonament actualizate, iar diferența va fi datorată și plătibilă de către Client la data la care a fost efectuată actualizarea abonamentului.

8.6. Facturarea.

Ca parte a înregistrării sau a trimiterii informațiilor de facturare la Serviciu, Clientul este de acord să ne furnizeze informații de facturare actualizate, exacte și complete, iar Clientul ne autorizează (fie direct, fie prin intermediul afiliaților noștri sau al altor părți terțe) să taxăm, să solicităm și să colectăm plăți (sau să taxăm, să rambursăm sau să luăm orice alte măsuri de facturare) din metoda de plată a Clientului sau din contul bancar desemnat, și de a face orice investigații pe care noi (sau afiliații noștri și/sau terții care acționează în numele nostru) le considerăm necesare pentru a valida contul de plată sau informațiile financiare desemnate de Client, pentru a asigura plata promptă, inclusiv în scopul de a primi detalii de plată actualizate de la compania de carduri de credit sau de la contul bancar al Clientului (de ex.g., data de expirare actualizată sau numărul cardului, așa cum ne poate fi furnizat de către compania de carduri de credit a Clientului).

8.7. Reînnoirea automată a abonamentului.

Pentru a se asigura că Clientul nu se va confrunta cu nicio întrerupere sau pierdere de servicii, Abonamentul Clientului include în mod implicit o opțiune de reînnoire automată, conform căreia, cu excepția cazului în care Clientul dezactivează opțiunea de reînnoire automată sau își anulează Abonamentul înainte de expirarea acestuia, Abonamentul se va reînnoi automat la sfârșitul Abonamentului aplicabil la momentul respectiv.

termen, pentru o perioadă de reînnoire egală în timp cu termenul de abonament inițial (cu excepția perioadelor prelungite) și, cu excepția cazului în care clientul este notificat în mod diferit, la același preț (sub rezerva modificărilor fiscale aplicabile și cu excepția oricărei reduceri sau a oricărei alte oferte promoționale oferite pentru primul termen de abonament). În consecință, cu excepția cazului în care Clientul sau noi anulăm Abonamentul înainte de expirarea acestuia, vom încerca să încasăm automat de la Client Taxele de Abonament aplicabile la sau imediat înainte de expirarea Perioadei de Abonament aplicabile în acel moment. În cazul în care Clientul dorește să evite o astfel de reînnoire automată, Clientul trebuie să își anuleze Abonamentul (sau să dezactiveze opțiunea de reînnoire automată), înainte de expirarea acestuia, în orice moment prin intermediul setărilor Contului. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni, în cazul în care un Client își anulează Abonamentul, în timpul unui Termen de abonament, Abonamentul nu se va reînnoi pentru o perioadă suplimentară, dar Clientul nu va fi rambursat sau creditat pentru nicio perioadă neutilizată din cadrul Termenului de abonament.

8.8. Reduceri și promoții.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres într-un acord separat cu caracter obligatoriu, dacă Clientul a primit o reducere specială sau o altă ofertă promoțională, Clientul recunoaște că, la reînnoirea Abonamentului său, agriso.com va reînnoi acest Abonament, la întreaga taxă de abonament aplicabilă la momentul reînnoirii.

 1. Servicii de probă; Servicii preeliberate.
9.1. Serviciul de probă.

Este posibil să oferim, din când în când, o parte sau toate Serviciile noastre într-o versiune de încercare gratuită, fără obligații ("Serviciul de încercare"). Durata Serviciului de probă va fi cea care vă este comunicată, în cadrul Serviciului, într-un Formular de comandă, cu excepția cazului în care este reziliată mai devreme de către Client sau de către noi, din orice motiv sau fără motiv. Ne rezervăm dreptul de a modifica, de a anula și/sau de a limita acest Serviciu de probă în orice moment și fără răspundere sau explicații față de dumneavoastră. În ceea ce privește un Serviciu de probă care este o versiune de probă a Planului de abonament (denumit "Abonament de probă")

9.2. Servicii preeliberate.

Rețineți că putem oferi, din când în când, anumite Servicii în versiuni Alpha sau Beta (denumite "Servicii pre-lansate") și depunem toate eforturile pentru a identifica aceste Servicii pre-lansate ca atare. Serviciile pre-eliberate sunt Servicii care sunt încă în curs de dezvoltare și, ca atare, pot fi nefuncționale sau incomplete și pot conține erori, pot suferi întreruperi și/sau nu pot funcționa așa cum au fost concepute și desemnate, mai mult decât de obicei.

9.3. Condițiile care guvernează Serviciul de probă și serviciile pre-lansate.

Serviciul de testare și serviciile pre-lansate sunt reglementate de acești Termeni, cu condiția ca, în pofida oricărei prevederi contrare din acești Termeni sau din altă parte, în ceea ce privește Serviciul de testare și serviciile pre-lansate (i) aceste servicii sunt licențiate în temeiul prezentului document "așa cum sunt", "cu toate defectele", "așa cum sunt disponibile", fără nicio garanție, expresă sau implicită, de orice fel; (ii) angajamentul de despăgubire asumat de noi nu se aplică; și (iii) ÎN NICIUN CAZ NU SE VA ÎNDEPLINI RESPONSABILITATEA TOTALĂ AGREGATĂ A agriso.com, AFILIAȚILOR SAU A FURNIZORILOR DE SERVICII DE LA TERȚI, ÎN CADRUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE CONDIȚII (INCLUSIV SITELE, SERVICIUL ȘI SERVICIILE DE LA TERȚI). Nu facem nicio promisiune că orice Serviciu de probă și/sau Servicii pre-eliberate vor fi puse la dispoziția dvs. și/sau disponibile în general.

 1. Legi specifice; repartizarea rezonabilă a riscurilor.
10.1. Legi specifice.

Cu excepția celor menționate în mod expres în acești Termeni, nu facem nicio declarație sau garanție că utilizarea Serviciului este adecvată în jurisdicția dumneavoastră. În afară de cele indicate în prezentul document, sunteți responsabil pentru respectarea oricăror Legi locale și/sau specifice aplicabile, după cum se aplică utilizării Serviciului de către dvs.

10.2. Repartizarea rezonabilă a riscurilor.

Prin prezenta recunoașteți și confirmați că limitările de răspundere și exonerările de garanție conținute în acești Termeni sunt convenite de dumneavoastră și de noi și că amândoi considerăm că aceste limitări și alocarea riscurilor sunt rezonabile din punct de vedere comercial și adecvate pentru angajamentul nostru în temeiul prezentului document și că atât dumneavoastră, cât și noi ne-am bazat pe aceste limitări și alocări de riscuri pentru a decide dacă să încheiem acești Termeni.

 1. Încălcarea drepturilor de autor

Tehnologia AgriSo este protejată de drepturile de autor și AgriSo respectă drepturile de autor ale oricărei terțe părți. Dacă credeți că o lucrare protejată prin drepturi de autor a fost postată pe Serviciu fără autorizație, puteți trimite o notificare de încălcare a drepturilor de autor (prin intermediul legal@agriso.com). Vom analiza toate reclamațiile de încălcare a drepturilor de autor primite sau distribuite cu încălcarea acestor legi. Pentru a face o reclamație, vă rugăm să ne furnizați următoarele:

 1. numele și informațiile de contact ale titularului drepturilor de autor sau ale reprezentantului acestuia care face notificarea (denumită în continuare "partea care face notificarea");
 2. o detaliere a materialului pentru care se solicită interzicerea accesului și detalii privind locația materialului. Vă rugăm să furnizați suficiente detalii pentru a ne permite să localizăm conținutul presupus a fi încălcat în cadrul Serviciului;
 3. confirmarea de către partea notificatoare a faptului că materialul la care se referă cererea este, în opinia sa sinceră, accesibil ilegal în rețeaua de comunicații;
 4. informații referitoare la faptul că partea care face notificarea a depus în zadar cererea sa la furnizorul de conținut sau că acesta nu a putut fi identificat;
 5. confirmarea de către partea care face notificarea că este titularul dreptului de autor sau al dreptului conex sau că este autorizată să acționeze în numele titularului dreptului.

 1. Confidențialitate și securitate

Confidențialitatea dvs. și protecția datelor dvs. personale sunt foarte importante pentru noi. Pentru o descriere detaliată a modului în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal despre dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și să vă familiarizați cu alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal despre dumneavoastră. Prin utilizarea Serviciului, sunteți conștient de drepturile și obligațiile definite în Politica de confidențialitate AgriSo și veți acționa în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile legate de datele cu caracter personal și securitatea datelor.

În plus față de ceea ce este menționat în Politica de confidențialitate, sunteți de acord cu:

 • Respectați intimitatea celorlalți utilizatori;
 • Să nu se angajeze în colectarea neautorizată a informațiilor utilizatorilor și/sau să nu acceseze în alt mod Serviciul prin mijloace automate (inclusiv, dar fără a se limita la așa-numitele roboți sau scraperi) fără autorizație din partea AgriSo;
 • Nu dezvăluiți niciun fel de date cu caracter personal legate de o altă persoană, inclusiv, dar fără a se limita la adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail a unei persoane sau orice alte informații care ar putea fi utilizate pentru a urmări, contacta sau personifica o altă persoană (și/sau a căror colectare și partajare este interzisă prin lege);
 • Să nu ne furnizați date personale false sau să creați un cont de utilizator pentru altcineva în afară de dumneavoastră fără permisiunea persoanei respective.

 1. Fără garanție

ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE PROPRIUL RISC. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SERVICIUL VĂ ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE" ȘI "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL". NU OFERIM NICIO GARANȚIE ȘI, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, NE DECLINĂM ORICE RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE PENTRU CARACTERUL COMPLET, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA, OPORTUNITATEA, SECURITATEA SAU FIABILITATEA SERVICIULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT DIN ACESTA, PRECUM ȘI PENTRU GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE NERESPECTARE A DREPTURILOR TERȚILOR.

AGRISO NU VA FI RESPONSABIL SAU RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE DAUNĂ ADUSĂ SISTEMULUI DVS. INFORMATIC, PIERDEREA DE DATE SAU ALTE DAUNE CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DVS. LA SAU UTILIZAREA SERVICIULUI. ÎN PLUS, SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU AVEM NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ȘTERGEREA, SAU EȘECUL DE A STOCA SAU DE A TRANSMITE ORICE MATERIAL SAU CONȚINUT ȘI ALTE COMUNICĂRI PĂSTRATE ÎN SERVICIU. NU OFERIM NICIO GARANȚIE CĂ SERVICIUL VA SATISFACE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ VA FI DISPONIBIL FĂRĂ ÎNTRERUPERI, ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ SAU FĂRĂ ERORI. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, FIE EA ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA SERVICIU SAU DE LA REPREZENTANȚII NOȘTRI, NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE FĂCUTĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL DOCUMENT.

FĂRĂ A LIMITA CARACTERUL GENERAL AL CELOR DE MAI SUS, NU OFERIM NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OBȚINUTE DIN APLICAȚIE ȘI NE EXONEREZI DE ORICE RĂSPUNDERE CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SERVICIULUI.

 1. Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NOI ȘI FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII NOȘTRI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECVENTE SAU PUNITIVE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI DE DATE, PIERDERI DE UTILIZARE, PIERDERI DE ECONOMII ANTICIPATE, CHELTUIELI ACUMULATE, DAR IROSITE, COSTURI DE ACHIZIȚIE DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE, PIERDERI DE BUNĂVOINȚĂ SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, CARE REZULTĂ DIN

 1. ACCESUL SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA SERVICIUL;
 2. ORICE COMPORTAMENT SAU CONȚINUT AL UNEI TERȚE PĂRȚI ÎN CADRUL SERVICIULUI;
 3. ORICE CONȚINUT ȘI/SAU INFORMAȚIE OBȚINUTĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU ÎNCREDEREA ACORDATĂ SERVICIULUI SAU ORICĂREI PĂRȚI A ACESTUIA; ȘI
 4. ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA SAU ALTERAREA ORICĂRUI MATERIAL SAU CONȚINUT, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ, INDIFERENT DACĂ AM ȘTIUT SAU NU AM FI TREBUIT SĂ ȘTIM DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, SUNTEȚI DE ACORD CĂ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE ȘI TOATE RECLAMAȚIILE CARE DECURG DIN ACEST ACORD NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ TAXELE, DACĂ EXISTĂ, PE CARE LE-AȚI PLĂTIT CĂTRE AGRISO PENTRU ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI.

ÎN UNELE JURISDICȚII, ESTE POSIBIL CA LEGEA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU A DAUNELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ASTFEL DE CAZURI, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ VA FI LIMITATĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. NICIO DISPOZIȚIE DIN ACEȘTI TERMENI NU ELIMINĂ SAU ÎNLOCUIEȘTE DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE CONSUMATOR, BAZATE PE DISPOZIȚIILE LEGALE OBLIGATORII.

 1. Indemnizație

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați AGRISO (și filialele, afiliații, partenerii, oficialii, directorii, directorii, angajații și agenții noștri) de orice reclamație sau cerere, cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților), pierderi, solicitări de despăgubiri făcute de o terță parte din cauza sau ca urmare a încălcării de către dvs. a acestor Termeni sau a încălcării de către dvs. a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți. Nicio dispoziție din acești Termeni nu va fi considerată ca excluzând sau limitând răspunderea dvs. în ceea ce privește orice despăgubire acordată de dvs. în temeiul acestor Termeni.

 1. Întregul acord

Acești Termeni, orice termeni adiționali aplicabili incluși în Serviciu și orice documente încorporate în mod expres prin referință aici (inclusiv Politica de confidențialitate AgriSo), conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și AgriSo și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare ale părților în legătură cu subiectul acestora.

 1. Renunțare și divizibilitate

AgriSo’s failure to exercise any rights under these Terms shall not constitute or be deemed a waiver or forfeiture of such rights or a waiver or forfeiture of such rights in the future. In the event that any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court or tribunal of competent jurisdiction for any reason, the remaining provisions of these Terms will remain in full force and effect.

 1. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Legile Republicii România, fără a lua în considerare sau a aplica prevederile privind conflictul de legi, vor guverna acești Termeni și orice revendicare, cauză de acțiune sau dispută care rezultă din sau are legătură cu acești Termeni va fi introdusă exclusiv în instanțele din Corabia.

 1. Terminare

AgriSo își rezervă dreptul de a întrerupe oferirea Serviciului sau a oricărei părți a acestuia sau de a suspenda, elimina, modifica sau dezactiva accesul la Serviciu în orice moment, la discreția sa și fără notificare prealabilă. Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din acești Termeni, AgriSo poate, de asemenea, la discreția sa, să rezilieze sau să suspende accesul dumneavoastră la Serviciu în orice moment. În niciun caz AgriSo nu va fi răspunzătoare pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la Serviciu sau la orice parte a acestuia. AgriSo poate impune, de asemenea, limite privind utilizarea sau accesul la Serviciu, în orice caz, și fără notificare sau răspundere. La încetarea Serviciului sau a unei părți a acestuia, licența dvs. de utilizare a Serviciului sau a unei părți a acestuia va fi încetată în mod automat. Într-un astfel de caz, AgriSo nu va fi obligat să ofere rambursări sau alte compensații utilizatorilor în legătură cu o astfel de întrerupere. În urma rezilierii, toți acești termeni care, prin natura lor, pot supraviețui rezilierii acestor Termeni vor fi considerați ca supraviețuind acestei rezilieri.

 1. Contactați

Serviciul este operat și furnizat de AgriSo Mobile Soft S.R.L.. Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la legal@agriso.com.